DIGITAAL LEERMATERIAAL VOOR ŬW ORGANISATIE

Online leren, e-Learning, Moodle leeromgeving, vormgeving en illustratie. Arto Dŭaras verzorgt de ontwikkeling en vormgeving van digitaal leermateriaal in een voor uw organisatie geschikt digitaal format.
Gespecialiseerd in het leermanagement systeem Moodle.

LEERMATERIAAL

Arto Dŭaras bestaat uit een aantal enthousiaste zelfstandige e-learning ontwikkelaars, wij verzorgen of helpen bij het ontwikkelen van digitaal leermateriaal in een voor uw organisatie geschikt digitaal format. 

Dit kan zijn als SCORM output gemaakt met een van de tools van Articulate Storyline, of in de (interactieve) tools van het Moodle learning management systeem (LMS).

Het eindproduct, het leermateriaal, moet worden gehost in de digitale leeromgeving van uw bedrijf of instelling zodat studenten kunnen inloggen om hun cursus te volgen. 

Wij zijn gespecialiseerd in Moodle en zullen u ondersteunen met de inrichting en overdracht van kennis om uw leermateriaal optimaal in te kunnen zetten. Eventueel ook om het materiaal zelf aan te passen en te onderhouden.

WERKWIJZE

Wij werken samen met verschillende partijen en zelfstandigen die een expertise hebben ontwikkeld in contentontwikkeling en/of Moodle consultancy, vormgeving, illustraties en (leer)animaties. 

Naar aanleiding van uw vraag kijken we naar de beste oplossing en welke consultant(s) uw organisatie het beste verder kunnen helpen. 

Bel of e-mail  voor een verkennend gesprek. 

OVER ARTO DŬARAS

Arto Dŭaras is esperanto voor het eerste deel van de latijnse uitspaak ‘ars longa, vita brevis’. Ars longa staat voor ‘vaardigheid kost tijd’, via brevis betekent ‘en het leven is zo kort‘… 

Het zelfstandig ontwikkelen van e-learning en de inzet van een leeromgeving als Moodle vergt veel kennis en daarmee tijd;

Dit is precies waar wij u bij kunnen helpen!

CŎNTACT

Interessant… of heeft u nog vragen?
Wij denken graag mee. 

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of het contactformulier – en wij laten zo spoedig mogelijk van ons horen.

06-34228472

info@artoduaras.nl

KVK 82289263